FACEBOOK-INSTAGRAM WEDSTRIJD | Carrières du Hainaut

FACEBOOK-INSTAGRAM WEDSTRIJD

Concours-wedstrijd-batibouw-carrieres-du-hainaut 730x425
FACEBOOK-INSTAGRAM WEDSTRIJD

DOE MEE AAN DE GROTE WEDSTRIJD VAN CARRIÈRES DU HAINAUT®

 

 

Heeft u bouw- of renovatieplannen? Wilt u graag uw interieur of uw gevelplint bekleden met Blauwe Steen uit Henegouwen®? Ter gelegenheid van Batibouw organiseert Carrières du Hainaut® een wedstrijd waarbij u 10x uw lengte in blauwe steen kunt winnen om uw plannen werkelijkheid te laten worden.

Reglement en voorwaarden

1. Verloop van de wedstrijd

Deelname via Facebook

Om deel te nemen aan de Facebookwedstrijd, dient u drie stappen te doorlopen om uw deelname te bevestigen. We nodigen u uit om vanaf 18 februari tot en met 26 februari 2017 middernacht:

 •  De Facebook pagina van Carrières du Hainaut® te liken
 •  De Facebook post van de wedstrijd “En u? Bent u ENO?” openbaar te delen
 •  Uw favoriete ENO afwerking of geveloplossing te kiezen en het formulier op de wedstrijdpagina in te vullen. 

Optionele stap: U kunt uw kans om te winnen vergroten door eveneens mee te spelen op Instagram.

Deelname via Instagram

Om deel te nemen aan de Instagram wedstrijd, dient u drie stappen te doorlopen om uw deelname te bevestigen. Vanaf 18 februari tot en met 26 februari 2017 middernacht nodigen we u uit om:

Optionele stap: U kunt uw kans om te winnen vergroten door mee te doen aan de wedstrijd op Facebook.

Aan het einde van de Batibouw beurs zal door middel van loting een winnaar gekozen worden voor beide wedstrijden.

2. Timing
 

De wedstrijd loopt vanaf 18 februari 2017 om 10.00 uur tot en met 26 februari 2017 middernacht. Een Facebook winnaar en een Instagram winnaar zullen gekozen worden door middel van een loting. De namen van de winnaars zullen op woensdag 1 maart 2017 bekend gemaakt worden, op respectievelijk de Facebook en Instagram pagina van Carrières du Hainaut®.

Carrières du Hainaut® heeft het recht om de wedstrijd uit te stellen of te annuleren indien de omstandigheden hierom vragen. In dat geval zullen wij u zo snel mogelijk informeren via de Facebook/Instagram pagina.

3. De prijs van de loting

Na afloop van de wedstrijd zal de winnaar de vloerbekleding of gevelplint winnen, met de keuze uit de volgende afwerkingen:

 • 10 keer uw lichaamslengte in m² van de DUENO® interieur tegels in één van de volgende afwerkingen naar keuze: EnoTouch®, EnoPasso® of EnoSkin® in de afmeting 50x50 (bijv: mijn lengte is 1m70, dan win ik 17m² aan interieur tegels).
 • OF uw lichaamslengte in ml Enostone® Wall Base gevelplint in de standaard afwerkingen en afmetingen van het assortiment (bijv: mijn lengte is 1m70, dan win ik 17 ml aan gevelplint).

De winnaar dient zijn prijs voor 25-12-2017 op te halen bij een van onze dealers in zijn regio. Indien de winnaar zijn prijs niet heeft opgehaald voor deze datum, weigert hij automatisch zijn prijs.

De prijs kan in geen enkel geval geruild worden voor de waarde in geld of voor andere producten.

4. Voorwaarden voor deelname

Specifieke voorwaarden Facebookwedstrijd

De deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk via de Facebookpagina en de wedstrijdpagina

Deelname aan de wedstrijd is toegestaan voor iedere volwassen natuurlijke persoon die woonachtig is in België, Nederland of Frankrijk en die een account heeft op het sociale netwerk Facebook.

De deelname wordt bevestigd op het moment dat de persoon het formulier heeft ingevuld, de Facebookpagina van Carrières du Hainaut® heeft “geliked” en de post op Facebook heeft gedeeld. Per persoon is maximaal één deelname toegestaan.

Specifieke voorwaarden Instagram wedstrijd

Deelnemen aan de wedstrijd is enkel mogelijk via de Instagram pagina van Carrières du Hainaut®.

De deelname aan de wedstrijd is open voor iedere volwassen natuurlijke persoon die woonachtig is in België, Nederland en Frankrijk en die een account heeft op het sociale netwerk Instagram.

De deelname wordt bevestigd op het moment dat de persoon een wedstrijdfoto heeft “geliked”, de Instagram pagina van Carrières du Hainaut® volgt en vijf vrienden heeft uitgenodigd om eveneens de Instagrampagina van Carrières du Hainaut® te volgen.  

Algemene voorwaarden:

Door mee te doen aan deze wedstrijd, accepteert u de algemene voorwaarden van dit reglement.

Door mee te doen, geeft u Carrières du Hainaut® toestemming om contact met u op te nemen in het kader van deze wedstrijd.

Medewerkers van Carrières du Hainaut® mogen niet deelnemen aan de winactie.

5. Regels van goed gedrag

De deelnemers mogen de wedstrijd niet gebruiken om:

 •  Politieke of godsdienstige ideeën uit te drukken
 •  Anderen te pesten, beledigen, discrimineren of seksuele toespelingen te maken.

De inzendingen mogen niet in strijd zijn met de wet, het reglement of de goede zeden of oproepen tot handelingen die in strijd zijn met de wet, het reglement of de goede zeden en mogen in geen enkel geval schade berokkenen aan Carrières du Hainaut® en/of haar merken.

De deelnemers mogen niets insturen dat een inbreuk zou kunnen vormen op het intellectuele eigendom van derden.

Carrières du Hainaut® heeft het recht deelnames die zij niet geldig acht uit te sluiten.

6. Benoeming van de winnaar & selectievoorwaarden

 •  De wedstrijd loopt af aan het einde van de Batibouw beurs, op zondag 26 februari 2017 om middernacht.
 •  De loting zal tussen 27 februari en 1 maart 2017 plaatsvinden, op willekeurige en geautomatiseerde wijze.
 •  De beide winnaars zullen, na controle van het voldoen aan alle voorwaarden van deelname, op de hoogte worden gesteld via respectievelijk de Facebookpagina of de Instagram pagina van Carrières du Hainaut® op woensdag 1 maart 2017. De winnaar wordt gevraagd contact op te nemen met Carrières du Hainaut ®door middel van een privébericht via het betreffende sociale netwerk.
 •  Als de winnaar zich niet binnen 30 dagen na de bekendmaking meldt, heeft Carrières du Hainaut® het recht om de winnaar uit te sluiten en een nieuwe winnaar te kiezen.

Opmerking: Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord of beheerd door Facebook, noch door de organisatie van de Batibouw beurs.

Succes!